1977 - 2075     MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS, DOCUMENTS

Page 1 of 5 Results 1 - 20 of 99
77 1977 Alba amicorum Album amicorum 77 1977 Alba amicorum Album amicorum
77/1977 [Alba amicorum]. Album amicorum, unused album, ±1790, (84) leaves, watermark "Willem Frederik Erf Pr V. Oranjen" (Voorn 186), orig. red mor., both covers w. gilt central vase and gilt leafy border around sides and corner fleurons, backstrip in 4 compartments each w. gilt flowerhead, a.e.g., obl. 8vo.

- Backcover faded. Otherwise fine.

€ (50-70) 50
77 1978 Alba amicorum Album amicorum 77 1978 Alba amicorum Album amicorum
77/1978 [Alba amicorum]. Album amicorum, for ?, ±1830, consisting of seven floral embroideries in two frames (2x on silk, 3x on (pierced) paper and 2x on meshed linnen), each embroidery ±13,7x7,8 cm., with the orig. richly gilt morocco-backed board box w. giltlettered red mor. letterpiece reading "Souvenir d'amitié", w. embroidery on inside of lid, a.e.g.

= Seven refined embroidered leaves, i.a. one showing an urn with the initials "GVV" under a tree and three embroideries using silk thread. The orig. box in very attractive binding.

€ (80-100) 80
77 1979 Amsterdam Archive concerning the De Rijk and D'Ailly families 77 1979 Amsterdam Archive concerning the De Rijk and D'Ailly families
77/1979 [Amsterdam]. Archive concerning the De Rijk and D'Ailly families, mostly 19th cent., manuscript/ typescript documents, pen and ink on vellum (4x) and on paper, all folded, 2x w. wax seal(s) (1x in brass container on silk ribbon), 5x w. paper seal attached, various sizes.

- Wax seal cracked but complete.

= Comprises i.a. the appointments as Stedelijk Apotheker of Barend Hendrik D'Ailly (6 August 1821), Gerard Rijk (5 August 1822) and Anthony Johannes Rijk (5 November 1849) in Amsterdam and a Doctor's degree awarded to Gabriël Petrus Rijk (7 December 1850), as well as pharmacist apprenticeship inscription slips (2x, 1811-1843) schoolprizes (5x, 1842-1843), documents pertaining to Leyden University and the Amsterdam Studenten Corps, cheques, receipts, invitations, various photographic portraits (11x, late 19th cent.) and 24 wax seals (a few dam.).

€ (150-250) 150
77 1980 Archaeology Coptic texture fragment 77 1980 Archaeology Coptic texture fragment
77/1980 [Archaeology]. Coptic texture fragment, Egypt, ±4th cent., 17x7 cm., framed.
€ (200-300) 200
77 1981 Archaeology Five papyrus fragments 77 1981 Archaeology Five papyrus fragments
77 1981 Archaeology Five papyrus fragments 77 1981 Archaeology Five papyrus fragments
77/1981 [Archaeology]. Five papyrus fragments, ±4th-7th cent., Greek and coptic script (and hieratic?), between 3x4 and 12x27 cm., all framed.
€ (400-600) 1300
77 1982 Archaeology Syriac manuscript fragment 77 1982 Archaeology Syriac manuscript fragment
77/1982 [Archaeology]. Syriac manuscript fragment, black and red ink on vellum, late 1st millennium(?), 8x13 cm., framed.

= Script identified (on verso frame) as Estrangela, the classic Syriac script in use up onto the 10th cent.

€ (200-300) 1000
77 1983 Art Doesburg N van 1899 1975 77 1983 Art Doesburg N van 1899 1975
77/1983 [Art]. Doesburg, N. van (1899-1975). AUTOGRAPH CORRESPONDENCE CARD SIGNED "Nelly van Doesburg", to "Monsier E.J. Bonset", dated "Meudon, 27/Dec. '68", blue ballpoint, recto and verso, in orig. envelope.

- Card w. vague fold; envelope sl. soiled.

= Letter by Nelly van Doesburg (1899-1975), widow of the dadaist painter/poet and founder of De Stijl, Theo van Doesburg (1883-1931), concerning Van Doesburg's pseudonym I.K.Bonset. "Geachte mijnheer Bonset, U kunt misschien mijn verwondering begrijpen, toen ik vanmorgen uw brief doorgestuurd v.h. van Abbe-Museum ontving. Mijn man heeft nooit geweten dat er een familie Bonset bestaat! Het zou hem zeer zeker geamuseerd hebben dit destijds te vernemen! Hij had deze naam zelf uitgevonden ± vóór 1920. - Nooit heeft iemand tot zijn dood in 1931 geweten dat I.K.Bonset en Theo van Doesburg dezelfde persoon was. Hij heeft zeer zeker uw oom Jacques Bonset niet gekend. (...)".

€ (70-90) 80
77 1984 Art Monet C 1840 1926 77 1984 Art Monet C 1840 1926
77 1984 Art Monet C 1840 1926 77 1984 Art Monet C 1840 1926
77/1984 [Art]. Monet, C. (1840-1926). AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Claude Monet" to undisclosed recipient "monsieur", pen and brown ink, dated "Giverny par Vernon Eure 27 fev 93", fold. leaf, 16,5x20,6 cm., 2p., recto only.

= Perhaps to a Dutch recipient (a gardener or a nursery man), on verso a Dutch contemporary annotation "R [monogram ]1 maart R. factverz." suggesting the recipient replied on March 1 and sent an invoice. On receiving plants he bought for his famous garden in Giverny: "J'ai bien votre lettre m'annoncerat l'envoi des plantes que je vous ai demandé (...)", i.a. "pour la culture des iris Kaempferi". SEE ILLUSTRATION PLATE LXV.

€ (800-1.000) 1100
77 1985 Art Schelfhout L 1881 1943 77 1985 Art Schelfhout L 1881 1943
77/1985 [Art]. Schelfhout, L. (1881-1943). AUTOGRAPH LETTER SIGNED "je Toegenegenen Lodewijk Schelfhout" to "Beste Beb", dated "Amsterdam 1932. Vrijdag middag", pen and ink, 1 leaf, recto only, watercol. drawing of a man in a blue raincoat wearing a tophat, folded twice.

= Possibly addressed to Bernardus Antonius Johannes ("Beb") Reith (1894-1974), discussing i.a. the latter's trip to Budapest, an exhibition "in de zaak" on Italian ceramics, gothic statues and furniture that Schelfhout helped organize, his visiting a performance by Maria Ivogün in the Concertgebouw and the upcoming exhibition on Hilversum painters, "nog wel liefst 22 stuks, ik wist niet dat er zoovele waren". The watercolour is possibly a self-portrait.

Idem. AUTOGRAPH card, pen and ink, 2 handcol. drawings, pen and ink, red/ orange/ blue pencil, recto and verso, depicting a winged angel on top of a cloud ("mocht ik je niet meer zien dan in de Hemel. derde wolk links naast Garbo"; possibly another self-portrait)/ a lady carrying a pile of books on her back ("Daar het heel niet staat een Dame met bontjas te zien sjouwen zendt [sic] ik je de boeken per bode.").

€ (100-150) 100
77 1986 Art Sluijters J C B 1881 1957 77 1986 Art Sluijters J C B 1881 1957
77/1986 [Art]. Sluijters, J.C.B. (1881-1957). AUTOGRAPH POSTCARD SIGNED "Jan Sluijters", addressed to "Den Weledelgeb. Heer de Bois, Middenweg 94", pen and ink, recto and verso, poststamped 10 November 1927.

= "Weledelgeb. Heer Zooals u mij destijds beloofde mocht ik het portret van uw dochtertje en de naaktfiguur ter leen hebben voor de a.s. tentoonstelling, die ik in het Stedelijk Museum te Amsterdam ga houden. (...) Ik hoop, dat het een belangrijke tentoonstelling zal worden waar ±30 portretten zullen komen, verder naakt en stilleven etc. (...). [Signed]."

WITH 2 catalogues for the exhibition at the Stedelijk Museum Amsterdam in April-May 1941 and for the exhibition at the Gemeente Museum of The Hague in December 1941 - January 1942 (both fine).

€ (100-150)
77 1987 Art Swart S de 1861 1951 77 1987 Art Swart S de 1861 1951
77/1987 [Art]. Swart, S. de (1861-1951). Lot of 3 AUTOGRAPH LETTERS (1 correspondence card) and 6 TYPESCRIPT LETTERS, all signed "Saar" (3x "Sara"), all to the wife (Elsa) and daughters (Thea and Joanna) of composer ALPHONS DIEPENBROCK, 4 dated "Zaterdag (...) 2 Sept.", "22 Juli 1938", "Woensdagmiddag 19 Juli -39" and "Roma de Eeuwige - 29 Maart 1941", otherwise undated (2x dated "18-8-'32" and "26-1-38" later in a diff. hand), all 1 leaf, various sizes, recto and verso (2x recto only), 2x w. orig. stamped and addressed envelope.

= Interesting and intimate letters by the sculptor Saar de Swart, who lived in Capri with her friend Emilie van Kerckhoff. She was an old friend of the composer Alphons Diepenbrock and befriended his wife and daughters. I.a. on her memories of Diepenbock, the death of Elsa, on Capri and travelling, her friend, music, on the war etc. "Daarby is iets hetgeen me interesseert, n.l. de tambour-majoor. Ik vind dien prachtig èn om zyn uniform èn vooral om zyne handige bewegingen met zyn staf. Die gooyt hij zelfs hoog in de lucht en vangt haar (misschien hem?) weer op. Heel precies en op maat! Als men zooiets ziet denkt men aan lang geleden, toen ik kind was en voor het raam van vaders atelier klom om de rydende aritllerie voorby te zien trekken en geen leerboek kon me weerhouden dit schouwspel van geel en goed en dansende paarden te missen. Och, hoe onschuldig waren toen de wapens ten opzichten van nu! (...) Muziek en theater gaan zyn gang en vele mooie concerten zyn er al geweest - ook Mengelberg - die wij verachten (...). Ik lees je laatsten brief over en zie dat er toen toen kwestie was van uitvoeringen van Pappies muziek - Is het "Grossen Schweigen" nog uitgevoerd? Ik was ZOO bly dat jelui het eindelyk zelf zoudt hooren! (...) Het prettigst lykt my, huisconcerten by fynere lui te geven. Dat kan werklyke cultuur zyn - die meestal ver te zoeken is - Of er nog resten ergens van zouden zyn???? Het plebs regeert - en de wansmaak is algemeen - Tot zelfs in Africa waar de negers volgens de missionaren vergiftigd zyn met jazz-muziek enz!!!!!! (...) Hier zyn we omringd van lieve, beste vrienden - vooral It: en ook eenige Duitsers, die gelukkig zyn in deze vryere lucht de lente te kunnen vieren. Ik kan altyd zóó goed vergeten dat deze of gene tot dit of dát volk behoort, daar ik meer den mensch zie die my sympatisch of onsympatisch aandoet - die vrijheid is nu zeer van pas - want anders sluit men zich af van de menscheid en dat mag nooit - als ze niet fanatisch is, dan is het meestal een angstig meegaan met ideeën en gedachten waar ze zelfs eigenlyk heel graag aan ontkwamen - Zoo zal het nu ook weer gebeuren dat opeens de haten en gelooven omkeeren - "in waarheid is gezegd: ze weten niet wat ze doen" Steeds maar weer "weten ze niets" - en zondigen of houden evolutie tegen" [29/04/1941].

€ (300-500) 750
77 1988 Art Zürcher P J Maris W 1844 1910 77 1988 Art Zürcher P J Maris W 1844 1910
77/1988 [Art. Zürcher, P.J.]. Maris, W. (1844-1910). AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Willem Maris" to "Waarde Heer Zürcher", dated "den Haag. 29/11 1906", pen and ink, 1 fold. leaf (4p.) w. the printed letterhead of the artist.

= Very interesting letter. "Eindelijk heb ik 't kleine schilderijtje klaar gekregen, en het een paar dagen geleden naar je magazijn gebracht. Er hebben er zeker wel een 20 andere op gestaan, 't is een duvels werk, eer ik er af kan blijven... enfin, ik ben er nu van verlost, hopen we in 't vervolg een beetje minder te tobben. - Uit je schrijven merk ik [dat] je nog niet ingeleefd ben[t] bij de Amerikanen. Ik sprak er gister nog met Nijhoff over, die een half jaar er is geweest, hij had ook in de eerste tijd stierlijk 't land, en vond er niet een fatsoenlijk mensch; maar dat is gaandeweg verbeterd, en hoe meer hij kennis maakte met verschillende lui, hoe meer hij er zich toe aangetrokken gevoelde. (...) Wat zwendel betreft, daar behoeven de Hollanders niet voor de Amerikanen onder te doen, de valsche schilderijen hier vermeerderen bij den dag. Van mij (ten minste aan mij toegeschreven) heb ik er in 2 weken weer 3 moeten afkeuren; zelfs dingen die heelemaal met mijn werk niets uittestaan hadden; van deze week hadden we in Pulchri een tentoonstelling en daarna verkooping van de Collectie [door] Schulman; daar waren de onechte legio, ik heb ze er op gewezen, dat dit niet mocht gebeuren, hij heeft ze dan ook niet onder den hamer gebracht; het grootste gedeelte is opgehouden. De slager Verwey had zijn hele collectie er ingestopt maar niets verkocht. (...)."

AND 3 others: an AUTOGRAPH SIGNED POSTCARD by and to the same (dated "den Haag 9/1 02"`); a mounted photogr. portrait of the same in his studio by DALBEY-BOER, the Hague, SIGNED in pen and ink "Willem Maris"; and a photograph portrait of the wife of Maris, tipped onto paper mount, w. later ballpoint annot. on mount: "2de Mevr: Willem Maris - geb. Bijlevelt". - ADDED: Boer, H. de. Willem Maris. The Hague, P.J. Zürcher Uitgever-Kunsthandelaar, n.d. (1905), 95p., ills., orig. wr.

- Some sl. occas. foxing. Backstrip browned and sl. dam. at ends. = Errata leaf tipped onto verso backwr.

€ (200-300) 210
77 1989 Art Zürcher P J Small archive concerning the art dealer and publisher Petrus Jacobus Zürcher 1868 ? 77 1989 Art Zürcher P J Small archive concerning the art dealer and publisher Petrus Jacobus Zürcher 1868 ?
77 1989 Art Zürcher P J Small archive concerning the art dealer and publisher Petrus Jacobus Zürcher 1868 ? 77 1989 Art Zürcher P J Small archive concerning the art dealer and publisher Petrus Jacobus Zürcher 1868 ?
77/1989 [Art. Zürcher, P.J.]. Small archive concerning the art dealer and publisher Petrus Jacobus Zürcher (1868-?). comprising:

(1). Anonymous (early 20th cent.). (Cradle). Drawing, pencil, 17,7x16,4 cm., "anno 1906" in the image.

- Yellowed and dustsoiled; horizontal fold.

= Design of the cradle for Zürcher's daughter Nella Elisabeth ("Honnij") Zürcher, born 24 June 1906. The four sides of the cradle were decorated with panels by painters represented by Zürcher, i.a. Jozef Israëls and W. Maris. - WITH a contemp. photograph of the cradle in the richly decorated interior of the Zürcher family (16,5x22 cm. Verso mouldy; lower left corner sl. dam.).

(2). Catalogue des editions de P.J. Zürcher. Editeur et Marchand des Beaux Arts. The Hague, P.J. Zürcher (Villa "Erica"), n.d. (±1911), (4),54p., ills., orig. wr., sm. 4to.

- Last page sl. dam. from formerly sticking together w. last blank. Owner's entry on frontwr.

(3). Leeuwen, M. van (early 20th cent.). (Full-length portrait a seated P.J. Zürcher). Oil on canvas, 100x79,5 cm., signed in lower left corner, framed.

- Craquelé and some flaked spots. In need of cleaning and restoration.

= Possibly by Marinus Willem Justus van Leeuwen (1885-1945). SEE ILLUSTRATION PLATE LXV.

(4). Weissenbruch, J.H. (1824-1903). AUTOGRAPH POSTCARD SIGNED "Weissenbruch" to "Waarde Mevrouw Zurcher", dated "Haag 29 jan 1903", pen and ink, recto and verso (verso address only).

= "(...) Ontvang bij deze mijne welgemeende dank voor het heerlijke gebak maar Gij moet mij niet gaan verwennen want dit is niet goed voor mij. Dieet is mij zeer aanbevolen door mijn dokter (...)".

(5). (P.J. Zürcher Art Gallery). Two photographs of the interior of the gallery, ±1909, each 16,5x23 cm., mounted on (sl. soiled and 1x dam.) board, showing an exhibition of paintings. - WITH ±30 photographs of contemp. paintings (from the stock of the Gallery?), various sizes, partly attached to paper mounts.

- Mainly (partly badly) waterstained/ mouldy/ damaged.

= Most photographs w. identification of the artist on verso in red pencil. One photograph w. extensive annots. in pen and ink on verso: "Collection "Jacob Ankersmit" Vente publique à Amsterdam; Direction: C.F. Roos & Co.; le 24 Janvier 1905. No.24 Jacob Maris (1872) "Vue de ville". Toile - Haut. 46cm Largeur 93cm".

(6). (Zürcher family). Lot of 13 miscellaneous photographs (incl. 1 duplicate), ±1905-1930, various sizes, mainly mounted on (occas. sl. dam.) boards.

= I.a. showing P.J. Zürcher, his wife, his daughter as a baby and young child, the staff(?) of the family (i.a. a car with chauffeur) and group portraits at the wedding of Zürcher's daughter. - ADDED: 2 (diff.) menucards on occasion of the "Trouwdag van Honnij Zürcher en Wim Barends. 6 Dec: 1927", both w. an anonymous watercolour.

After working for several international art galleries in Paris and London, Zürcher found employment in 1895 at the art gallery Frans Buffa & Zonen and became a partner with Jacobus Slagmulder. In 1901 he started to exploit the new Buffa Gallery in The Hague, Noordeinde 33. After Slagmulder and Zürcher ended their collaboration in 1904, Zürcher stayed in The Hague where he founded his own art gallery P.J. Zürcher. In ca. 1911 he moved the gallery to the "Villa Erica" at the Scheveningscheweg 25. In January 1913, P.J. Zürcher, his brother L.A. Zürcher and broker J. Lobatto developed plans to build a business hotel-café-restaurant on the Dam in Amsterdam. Several designs were made by Willem Kromhout, the architect of the Hotel Americain that was built on the Leidseplein in 1902. After the rejection of several of Kromhout's designs by a committee of the Amsterdam city council, a design was finally approved. Problems with the financing and the outbreak of the First World War ended the further development of the buildng project and meant the bankruptcy of Zürcher.

€ (400-600) 450
77 1990 Artists' manuals Recipe book for ink or paint 77 1990 Artists' manuals Recipe book for ink or paint
77/1990 [Artists' manuals]. Recipe book for ink or paint, 17th cent., pen and ink on paper, (8)p., 2 diff. hands.

= Contains 12 recipes, i.a. "Om gheel te verwen", "Om slecht orani[?] te verwen", "Om filemort te verwen" and "Om roset te maecken".

AND 1 other.

€ (150-250) 1400
77 1991 Batavian revolution and patriots Feith R 1753 1824 77 1991 Batavian revolution and patriots Feith R 1753 1824
77 1991 Batavian revolution and patriots Feith R 1753 1824 77 1991 Batavian revolution and patriots Feith R 1753 1824
77/1991 [Batavian revolution and patriots]. Feith, R. (1753-1824). Manuscript award SIGNED "Rhijnvis Feith", Manuscript, = "Op den huishoudelijken Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Den edelmoedigen bijstand, door de Vlissingsche Gebroeders Jacob en Frans Narrebout aan de ongelukkige Schepelingen van het Oost-Indisch comp. schip Woestduin bewezen, met een gouden eereprijs belonende. De beste maatschappij, uit de eelste zucht ontsproten, schenkt aan Bataafsche deugd een gouden Eerekroon, hij schat verdiensten hoog in Neerlands achtbre[sic] grooten, maar vindt ze in 't Visschers kleed, hoe needrig ruim zoo schoon. Straks is de taal van 't hart in ieders oog te lezen, De wensch, de Patriot, al wat gevoel heeft, schreit. Dit heilig Goud, der Deugd, eenstemmig toegewezen, vereeuwigt, Bataviers! Uw deugd en menschelijkheid. Was getekend. Rheinvis Feith."

ADDED: 2 manuscript documents, i.a. a baptism document signed "Somveen R.P. Pastoor van vorm. Kerk te Haarlem" (1797).

€ (80-100) 160
77 1992 Belgium Albert II King of Belgium b 1934 and Paola Queen of Belgium b 1937 77 1992 Belgium Albert II King of Belgium b 1934 and Paola Queen of Belgium b 1937
77/1992 [Belgium]. Albert II, King of Belgium (b.1934) and Paola, Queen of Belgium (b.1937). AUTOGRAPH SIGNED PHOTOGRAPH "Albert" and "Paola", to "Mevrouw Marie Knaepen", dated "9.XII.2001", pen and black and blue ink, framed.
€ (60-80) 425
77 1993 Belgium Lot of 7 manuscript documents 77 1993 Belgium Lot of 7 manuscript documents
77/1993 [Belgium]. Lot of 7 manuscript documents, pen and ink on vellum, dated 1653-1787, folded.

= Mostly relating to Mechelen. Other place names: St-Gillis-bij-Dendermonde (1x) and Willebroek (1x).

€ (50-70) 110
77 1994 Biblia graeca New Testament Gospel of John 14 31 16 19 77 1994 Biblia graeca New Testament Gospel of John 14 31 16 19
77 1994 Biblia graeca New Testament Gospel of John 14 31 16 19 77 1994 Biblia graeca New Testament Gospel of John 14 31 16 19
77/1994 [Biblia graeca]. (New Testament Gospel of John 14:31-16:19). One leaf w. part of the text of the gospel of St. John, pen and ink and red gouache on vellum, Greek text, 24x18 cm., recto and verso, with ornamental verse markers left of the text.

- Small hole in the leaf, without loss of text; lacks part of lower corner; nevertheless in fine condition.

= Possibly a (later) copy of a 13th century text, based on the minuscules.

€ (80-100) 1500
77 1995 Calligraphy Anonymous 17th cent 77 1995 Calligraphy Anonymous 17th cent
77 1995 Calligraphy Anonymous 17th cent 77 1995 Calligraphy Anonymous 17th cent
77 1995 Calligraphy Anonymous 17th cent 77 1995 Calligraphy Anonymous 17th cent
77/1995 [Calligraphy]. Anonymous (17th cent.). Calligraphed manuscript album, consisting of 49 oblong leaves, pen and ink, each leaf 20x31 cm., alternating calligraphed Dutch text and calligraphed (fantasy) animal, sewn together with original cord.

- Outer lvs. sl. fingersoiled and frayed along edges; 1 leaf w. drawing of animal w. tear (±10 cm.) in outer blank margin; first 5 lvs. sl. (water)stained.

= On paper with "Horn" watermark (Laurentius 680, 681 or 682, dated between 1685 and 1691). Each text with a biblical reference, i.a. "Fonteijne Jacobs. Joannes 4:6", "Jonas Walvis Jona 4:", "Moses Handen Exodus.17" and "Noachs Arcke. Genesis 7:17". The depictions of the animals include a whale, an elephant, an unicorn, various sea creatures and a lion. Fine specimens with beautiful decorations. SEE ILLUSTRATION PLATE LXVI.

€ (1.000-1.500) 2300
77 1996 Calligraphy Elink G 1st half 18th cent 77 1996 Calligraphy Elink G 1st half 18th cent
77/1996 [Calligraphy]. Elink, G. (1st half 18th cent.). "Raadsel". Pen and ink on paper, signed "G. Elink scrip." in lower right corner, 26x18 cm., entirely mounted, framed

- Sl. faded.

= "Ik droeg myn Moeder: zy droeg my/ Van jongs op hing ik aan haar zy./ Toen zy vermoord werd en geplukt/ Ben ik van haare Zy gerukt/ Hoewel ik stom gebooren ben/ En geene Taalen Spreek nog ken/ Dog spreek ik klaar in yeders Land/ En vliegen van myn Meesters hand/ Myn laaffenis is bittere Gal/ Ik dien de Menschen overal/ Nu[?] heeft men myn Natuur besneen/ Nogtans bemind my yeder een/ Kan Yemand raaden wat ik ben./ Die druk myn naam uyt met de Pen. [signed]."

€ (80-100) 80
Page 1 of 5