Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be NO VIEWING DAYS
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

70 2973 Emblemata Luiken J
70/2973 [Emblemata]. Luiken, J. Het overvloeijend herte, of Nagelatene verzen. Ed. C. van Noorde. Haarlem, C. Bohn, 1767, (18),281,(3)p., engr. frontisp. and 85 emblems by C. VAN NOORDE, 19th cent. boards, sm. 8vo.

- Hinges weak; occas. sl. foxed; two preliminary leaves stained. Corners and backstrip worn.

= Landwehr 528; Klaversma/ Hannema 1001.

Cats, J. Spiegel van den ouden en nieuwen tydt, Bestaande Uyt Spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige Eeuwe (...). Vermeerdert met groote meenigte van Spreekwoorden/ door het geheel het Werk. Amst., A. van der Putte, n.d. (±1730), (16),320p., engr. frontisp., 79 emblematical textills., contemp. sprinkled calf w. gilt spine, sm. 8vo (fine).

= Cats STCN 204; Mus. Catsianum 163.

AND 1 other.

€ (70-90) 90