78/2975 Biblia neerlandica Den Bibel int cort ghetranslateert wten latine ende walsche
78/2975 Biblia neerlandica  Den Bibel int cort ghetranslateert wten latine ende walsche
78/2975 Biblia neerlandica  Den Bibel int cort ghetranslateert wten latine ende walsche
78/2975 Biblia neerlandica  Den Bibel int cort ghetranslateert wten latine ende walsche
78/2975 Biblia neerlandica  Den Bibel int cort ghetranslateert wten latine ende walsche
78/2975 [Biblia neerlandica]. Den Bibel int cort ghetranslateert wten latine ende walsche. N.pl., n.publ., n.d. (Antw., C. de Grave and T. van der Noort, 1513), 1st ed., text printed in 2 columns, (306 [of 310]) lvs., partly rubricated, woodcut ill. showing coats of arms and "Cum gratia et previlegio", (handcol.) initials, modern leather, sm. folio.

- Lacks title (supplied in facsimile); lacks leaf a6, g1, D4 (last leaf w. impressum); a2 and t1 w. restored tear and edges partly strengthened; a few lvs. w. tiny resotred tear in upper blank margin; B5 (verso) and B6 w. ink stain in lower blank margin; numb. in pen and black ink in contemp. hand in upper right corner throughout.

= Very rare, no other copies traced in STCN. Poortman I, p.61-63; "De vertaling die alleen een gedeelte van het Oude Testament en de Apocriefe boeken bevat, is in verglijking met de vertaling van 1477 een grote stap terug naar de vroege middeleeuwen, naar de Rijmbijbel van Van Maerlant en de Historiebijbel van 1360. (...) Den Bibel (...) is eigenlijk geen bijbel, maar een naïef volksboek, geheel in de trant van de volksboeken van die tijd. Er is geen indeling in boeken en de bijbeltekst gaat verloren tussen allerlei vreemdsoortige verhalen." De Bruin, p.37: "Men zou het werk een onvolledige bijbelse geschiedenis kunnen noemen, ware het niet dat het eigenlijke verhaal doorweven was met een menigte uitbreidingen van vaak dubieuze aard." Nijhoff/ Kronenberg 365: "Navolging van La Bible en francoys, de Fransche bewerking van Petrus Comestor's Historia scholastica." Le Long, p.413. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXIII.

€ (3.000-5.000) 3000